برگزاری مراسم افطار توسط انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه های ژاپن

مراسم افطار توسط انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه های ژاپن در محل سازمان تحقیقات آموزش و کشاورزی برگزار شد. این مراسم توسط انجمن مذکور هر ساله برگزار می شود و دانش آموختگان ژاپن در این گردهمایی لحظات خوشی را در کنار هم سپری می نمایند. امسال در این مراسم که به سرپرستی جناب آقای دکتر مروتی برگزار شد، حدود 100 نفر از دانش آموختگان ژاپن گرد هم آمدند و از سفارت ژاپن نیز جناب آقای تاکااوکا، کاردار سفارت ژاپن در این مراسم حضور داشتند.

از جمله فعالیتهای این انجمن، توسعه تبادلات با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور ژاپن به منظور پیشرفت علمی ایران و توسعه روابط فی مابین ژاپن و ایران می باشد.