چهاردهمین گردهمایی انجمن کانون دانش آموختگان مونبوکاگاکوشو

چهاردهمین گردهمایی انجمن کانون دانش آموختگان مونبوکاگاکوشو ژاپن در سالن شهید مطهری دانگاه مدرس تهران با حضور دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجه ،سفیر دولت ژاپن برگزار شد.

در این مراسم که در تاریخ 95/10/13 برگزار گردید دکتر عراقچی ،دکتر حسنی و دکتر خادمی پیرامون روابط بین دو کشور سخنرانی نموده وبر گسترش مناسبات دو کشور تاکید کردند.

دکتر عراقچی، کانون را از عواملی معرفی کردند که می تواند نقش به سزایی در گسترش رابط بین دانشگاهی میان دو کشور داشته باشد، ایشان افزوددند به واسط ی آشنایی دانش آموختگان با فرهنگ ژاپن و حضور در دانشگاه ها می تواند از ظرفیت بالای کانون در خصوص اعزام دانشجو جهت بازدید های کوتاه مدت از مراکز علمی ژاپن استفاده کرد.