تقدير سفير ژاپن از اقدامات شهرداري تهران در حوزه مديريت بحران

به گزارش خبرگزاري موج به نقل ازروابط عمومي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ، سفير ژاپن در ايران در ديدار با قائم‌مقام سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران بر استمرار همکاري‌هاي مطالعاتي– تحقيقاتي در حوزه مديريت بحران ‌هاي ناشي از سوانح طبيعي با شهرداري تهران تاکيد و از اقدامات شهرداري تهران در سال‌هاي اخير در حوزه مديريت بحران تقدير کرد.

کوجي هاندا سفير ژاپن در ايران در اين ديدار که در حاشيه برگزاري دهمين گردهمايي کانون دانش‌آموختگان ايراني در ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برگزار شد با توضيحات مهندس محسن نادي قائم مقام اين سازمان در جريان دور چهارم مطالعات سازمان همکاري‌هاي بين‌المللي ژاپن(جايکا) در تهران قرار گرفت.

سفير ژاپن ابراز اميدواري کرد که اين همکاري به توسعه روابط دوجانبه در تمامي زمينه‌ها بينجامد. مطالعات جايکا در سه شاخه توسعه شبکه راههاي اضطراري، بهبود مديريت جامعه‌محور در برابر زلزله(احداث موزه زلزله و گسترش اطلاع‌رساني) و ايجاد شبکه هشدار سريع زلزله و توسعه سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات از ابتداي امسال آغاز شده است و تا دو سال آينده ادامه دارد.

دکتر محسن طلايي سفير سابق ايران در ژاپن نيز در سخناني به ظرفيت توسعه روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: الگوي توسعه ژاپني، الگوي مناسبي براي توسعه اقتصادي ايران است و دانش آموختگان ايراني در ژاپن مي‌توانند عاملان انتقال و بسترسازان اين الگوي توسعه باشند. دکتر علي احمدي رئيس کانون دانش آموختگان مونبوکاگاکوشو و دکتر نعمت حسني استاد دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور نيز در اين گردهمايي سخنراني کردند.