icon4

تجربیات

ایجاد ارتباط مستمر و تبادل تجربیات بین اعضاء.
icon3

امکانات

استفاده از امکانات نهادهای فرهنگی، علمی، آموزشی و صنعتی در کشور.
icon2

ارتباطات

ایجاد و گسترش ارتباطات فرهنگی دو کشور.
icon1

همکاری

ارتقاء سطح همکاریهای علمی و تخصصی دو کشور با استفاده از ظرفیت های موجود.

قصد سفر به ژاپن را دارید؟

شرایط سفر و اطلاعات سودمند درباره ژاپن را بخوانید.

اطلاعات بیشتر
image1

درباره ژاپن

کشور ژاپن با جمعیتی معادل 127 میلیون نفر در دورترین نقطه شرق آسیا واقع شده و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. نژاد مردم ژاپن زرد و اکثریت آنان بودائی و یا پیرو آئین شنتو و اقلیتی مسیحی می باشند. علاوه بر ژاپنی ها، مهاجرین چینی و کره ای بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. حدود صد هزار نفر از مردم ژاپن مسلمان می باشند و جمعیت ایرانیان در ژاپن، بیش از دوازده هزار نفرگزارش شده است.
بیشتر
image2

قوانین، آداب و رسوم

ژاپن قوانین سختگیرانه و مجازات های سنگینی برای انواع جرایم از جمله مواد مخدر، سرقت و . . . در نظر گرفته است. قاچاق مواد مخدر دراین کشور در حال افزایش است و دولت برای جلوگیری از آن، قوانین سختگیرانه تری را اعمال می نماید. ر این کشور بازداشت بخاطر جرایم جزائی می تواند خیلی طولانی باشد و مقررات زندانهای این کشور بسیار سختگیرانه است.
بیشتر
image3

قوانین کار در ژاپن

تعداد خارجی هایی که در ژاپن در جستجوی کار هستند روز به روز رو به افزون است. بعضا دیده شده است که بعضی از اتباع خارجی به دلیل عدم اطلاع از قوانین کار در ژاپن، از زاههای غیر قانونی مشغول به کارند. در این بخش به معرفی انواع ویزا و امکان کاریابی با آن ویزا را بررسی می نماییم.
بیشتر
image1

درباره ژاپن

کشور ژاپن با جمعیتی معادل 127 میلیون نفر در دورترین نقطه شرق آسیا واقع شده و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. نژاد مردم ژاپن زرد و اکثریت آنان بودائی و یا پیرو آئین شنتو و اقلیتی مسیحی می باشند. علاوه بر ژاپنی ها، مهاجرین چینی و کره ای بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. حدود صد هزار نفر از مردم ژاپن مسلمان می باشند و جمعیت ایرانیان در ژاپن، بیش از دوازده هزار نفرگزارش شده است.
بیشتر